Praca zamiast ubóstwa i braku nadziei

Lokalne Centrum Integracji i Usług Społecznych to miejsce nowe  na mapie Gliwic.  Nowoczesny budynek, pełen ciekawych pomysłów i inicjatyw lokalnych na rzecz mieszkańców Gliwic, który znajduje się   w samym sercu dzielnicy Sośnica.

Kiedy kilka lat temu  powstał pomysł rewitalizacji zdegradowanego budynku przynależącego do parafii pw św. Jacka w Gliwicach Sośnicy, nikt nie przypuszczał, że będzie robił  takie wrażenie.   Dziś nasze oko cieszy nowoczesny design, który przypadł do gustu wielu mieszkańcom dzielnicy i nie tylko.  

Lokalne Centrum Integracji i Usług Społecznych powstało dzięki funduszom europejskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  Ideą programu jest włączenie na rynek pracy m.in. osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, uzależnionych czy bezdomnych. W ramach zatrudnienia socjalnego w Centrum uczestnicy będą mieć możliwość pracy w grupie kulinarno-cateringowej oraz budowlano-porządkowo-remontowej. Dzięki nawiązaniu współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gliwicach uczestnikom zagwarantowano świadczenie integracyjne z funduszu pracy, co uatrakcyjnia projekt na tle innych w naszym mieście.  W projekcie weźmie udział 48 mieszkańców Gliwic. Uczestnicy oprócz zatrudnienia socjalnego mają zapewnione ubezpieczenie zdrowotne, zwrot kosztów dojazdu, posiłek jak również warsztaty  z trenerem pracy, animatorem, poradnictwo z pracownikiem socjalnym i doradcą zawodowym. Za wyspecjalizowaną kadrę odpowiada Stowarzyszenie MOST, które ma już za sobą koordynację  wielu projektów  z funduszy Unii Europejskiej, na rzecz osób bezrobotnych, niepełnosprawnych realizowanych na terenie Katowic, Mysłowic czy Zabrza. Niemniej jednak jest to pierwszy projekt Stowarzyszenia w Gliwicach!

Jakich rezultatów możemy oczekiwać  po ukończeniu Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Lokalnym Centrum Integracji i Usług Społecznych? Przede wszystkim:   wzmocnienia, systematyczności, odpowiedzialności i usamodzielnienia. Osoby realizujące zatrudnienie socjalne nabędą  nowych umiejętności społecznych i zawodowych, wzmocnią wartość własną ale co najważniejsze  dzięki prawidłowym wzorcom zyskają motywację do zmiany swojej obecnej sytuacji życiowej.                             

 To jednak nie koniec! W planach Centrum, jest utworzenie dwóch przedsiębiorstw społecznych na terenie Parafii. Dzięki  temu uczestnicy będą mieli  szansę na otrzymanie stałego zatrudnienia.  Nabór do Centrum nadal trwa, wystarczy skontaktować się telefonicznie  730007266 bądź zgłosić się do siedziby Centrum mieszczącej się przy ul. Przedwiośnie 3.